મહામંથન / ભણશે ગુજરાત પણ કેવી રીતે? 1606 સરકારી સ્કૂલમાં એક જ શિક્ષક! ખાનગી સ્કૂલમાં ભણાવવા વાલીઓની મજબૂરી શું?

Some government schools in the state have only one teacher, forcing parents to send their children to private schools

મહામંથન: સરકારી શાળા એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં કોઈએ પોતાના સંતાનોને ભણવા નથી મુકવા પરંતુ જો શિક્ષકની નોકરી મળે તો નોકરી કરવી છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ