અમદાવાદ / EXCLUSIVE : મહામારીમાં ભગવાન ગણાતા ડૉક્ટર્સ ભગવાન ભરોસે, સોલા સિવિલે નથી ચૂકવ્યા કરોડો રૂપિયા

Sola Civil Hospital has not paid how many crores of hotel service bill

ડૉક્ટરો માટે કોરોના સમયે ભાડે રાખેલી હોટલનું ભાડું ચૂકવ્યું નથી. સોલા સિવિલ દ્વારા જે હોટલને ભાડે રાખવામાં આવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ