સોખડા મંદિર વિવાદ / પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી અને પ્રબોધ સ્વામી વચ્ચે સમાધાન નક્કી!, HCએ હરિપ્રસાદ સ્વામીની સંસ્થા સાથે મળીને ચલાવવા કહ્યું

sokhda mandir Prem Swarup Swami and Prabodh Swami decided !, HC asked to run together with Hariprasad Swami's organization

હરિધામ સોખડા મંદિરમાં સત્તા અને ગાદીના વિવાદના મુદે બંને સંતો વચ્ચે ગુજરાત હાઇકોર્ટના mediation રૂમમાં સિનિયર વકીલ સમક્ષ બેઠક મળી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ