સ્વરૂપ / સોખડા વિવાદ: બાકરોલ ખાતે આત્મીય ધામનું બોર્ડ બદલી પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીનો ફોટો મૂકાતા વિવાદ, સમર્થકો સામ-સામે

Sokhda Controversy: Atmiya Dham at Bakarol Prem Swarup Swami Prabodha swami

આણંદના બાકરોલ ખાતે આત્મીય ધામમાં પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીના ફોટોવાળુ બોર્ડ લગાવતા વિવાદ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ