કોરોના / લો બોલો! કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવા માટે એક રૂપિયાનો પણ ખર્ચ નહીં, અહીં શ્વાન સૂંઘીને કહી દે છે કે તમે પોઝિટિવ છો કે નહીં! "

sniffer dog will tell you whether you are positive or negative

કોઇ પણ વ્યક્તિ કોરોના પોઝિટીવ છે કે નહી તે જાણવા સ્નિફર ડોગ થશે ઉપયોગી. RTPCR ટેસ્ટ નહી કરવો પડે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ