અમદાવાદ / સેટેલાઈટ નજીક રિક્ષામાં બેસેલી મહિલાના 1 લાખની મતા ભરેલા પર્સનું સ્નેચિંગ, ઘોળા દહાડે પોલીસ ઉંઘતી ઝડપાઇ

Snatching of a woman sitting in a rickshaw near the satellite with a purse full of 1 lakh

રિક્ષામાં બેસેલી મહિલાના રૂ. એક લાખની મતા ભરેલા પર્સનું સ્નેચિંગ, મીઠાઈ ખરીદીને ‌ઘરે જતી હતી ત્યારે બાઈક પર આવેલા શખ્સો પર્સ ખેંચી ગયા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ