ગજબ / તળાવ ખોદતાં સદીઓ જૂની શિવ-પાર્વતીની મૂર્તિઓ મળી, નાગદેવતા પોતે કરી રહ્યા હતા રક્ષા!

snake was found out where shiv parvati's idol was found

જમુઈનાં દેવી સ્થાન પર શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ મળી આવતા ત્યાં નાગદેવ પણ જોવા મળ્યા તથા અહીના લોકો કહે છે કે અહી ઘણીવાર નાગદેવ જોવા મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ