ટિપ્સ / હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ રહેતું હોય તે લોકોએ આ આદતો ભૂલી જવી જોઈએ, સ્વાસ્થ્ય બની જશે તંદુરસ્ત

snacking habits to avoid if you have high cholesterol for reduce heart attack risk

ફિટ રહેવા માટે અમુક ફેરફાર અત્યંત જરૂરી છે, નહીં તો આગળ જતા તમારી પરેશાની વધી શકે છે. ખાસ કરીને જે લોકોને કોલેસ્ટ્રોલ હાઈ રહે છે તો તેમણે પોતાની આદતો ફરજીયાત બદલવી જોઈએ નહીંતર આગળ વધતા હાર્ટ એટેકની આશંકા વધી જાય છે. તો આવો જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ કે શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધવાથી તમારે કઈ વસ્તુઓથી અંતર રાખવુ જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ