ગુજરાત / CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનું ગામડા માટે મોટું પગલું: 16 જિલ્લાના 35 ગામોને સ્માર્ટ વિલેજ જાહેર કરાયા, જુઓ કયા કયા

Smart villages will also be created along with smart cities in Gujarat

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આપેલા રૂર્બન કોન્સેપ્ટ આત્મા ગામડાનો સુવિધા શહેરોની વિચાર ધારા સાકાર કરતી સ્માર્ટ વિલેજ યોજના અંતર્ગત 16 જિલ્લાની 35 ગ્રામ પંચાયતો સ્માર્ટ વિલેજ જાહેર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ