અવળચંડાઈ / રાજકોટમાં બ્રિજના કોન્ટ્રાક્ટરોની ગોકળ ગતિએ કામગીરી, 25 કરોડ વધુ ફાળવાયા છતાં મનમાની

 Slow work of bridge contractors in Rajkot, notice issued by the mayor as people are in trouble

25 કરોડ વધુ ફાળવાયા હોવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટરના કામ કરવામાં ડખા, બ્રિજ બનાવતા 5  કોન્ટ્રાક્ટ્રોને ફટકારવામાં આવી નોટિસ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ