વરસી જા બાપલિયા / ગુજરાતમાં મેઘો રિસાયો : વરસાદની આગાહીને બદલે નિષ્ણાંતોને હવે દુષ્કાળની ભીતિ, જુઓ શું છે વરસાદના હાલ

Skymet forecasts rains, chances of drought increase in Gujarat

ઓગસ્ટના પ્રથમ પખવાડિયામાં જ 9% વરસાદની અછત,ચોમાસામાં સામાન્યથી પણ ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ