ગૌરવ / પંચમહાલમાં 9 વર્ષીય ઝોયા શેખે સ્વતંત્રતા દિવસને અલગ રીતે ઉજવ્યો,  મામલતદારે પોતાની ખુરસી પર બેસાડી સન્માન આપ્યું

Skating: 9-year-old Zoya Shaikh in Panchmahal celebrated Independence Day in a different way

પંચમહાલનું ગૌરવ ઝોયા શેખનો ઉત્સાહ વધારવા માટે કાલોલના મામલતદારે ઝોયાને પોતાની ખુરસી પર બેસાડી સન્માનીત કરી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ