કોરોના વાયરસ / કોરોનોગ્રસ્ત બાળકોની સારવાર માટે ગાઈડલાઈન જારી, નહીં થાય આ ઈન્જેક્શનનો ઉપયોગ, જાણી લો તમામ બાબતો

six minute walk test no remdesivir centres guidelines for management of covid in kid

કેન્દ્ર સરકારે બાળકોની સારવાર સંબંધી ગાઈડલાઈન જારી કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ