આત્મનિર્ભર પેકેજ / દેશમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય સેવા માટે સરકારનો 8100 કરોડને આ છે માસ્ટરપ્લાન; FMએ કરી જાહેરાત

 Sitaraman Announces 8100 crore for social infrastructure

નાણાંમંત્રીએ આજે 20 લાખ કરોડના આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ હેઠળ આજે ચોથી જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કોલસા, ખનિજો, સંરક્ષણ ઉત્પાદન, સામાજિક માળખાકીય સુવિધા, ઉડ્ડયન, વીજ વિતરણ, અવકાશ અને પરમાણુ ઉર્જા ક્ષેત્રમાં સુધારાઓની જાહેરાત કરી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ