ગુજરાતમાં મોંઘવારી / રાંધણગેસ, CNG, LPG, પેટ્રોલ ડિઝલ પછી હવે આ વસ્તુના ભાવ પણ આસમાને

singtel price hike after  petrol LPG Cng price hike in Gujarat

ગુજરાતમાં મોંઘવારીએ માઝા મૂકી છે. ધીરે ધીરે ભાવ એકદમ વધી રહ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ