અગ્નિપથ યોજના / એકીસાથે ત્રણ કેન્દ્રીય મંત્રાલયોએ અગ્નિવીરો માટે કરી નોકરીની જાહેરાત, ટ્વિટ કરીને આપી માહિતી

Simultaneously, three Union Ministries announced jobs for Agnipaths, tweeted information

અગ્નિપથ યોજનાના વિરોધમાં રસ્તા પર ઉતરેલા યુવાનોને શાંત પાડવા માટે એક પછી એક કેન્દ્રીય મંત્રાલયો જાહેરાતો કરી રહ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ