સાવધાન / આ 8 વસ્તુઓ આપે છે શરીરમાં મોટી ગડબડીના સંકેત, આવા લક્ષણો દેખાય તો સમજી જજો વહેલા થઈ જશો ઘરડા

signs you may not be healthy poor health and serious illness warning signs world health day 2022 health tips

વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ 2022 દુનિયાભરમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે સ્વાસ્થ્ય માટે લોકોને જાગરૂત કરવામાં આવે છે. જેથી તે સારી રીતે લાઈફ જીવી શકે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ