તમારા કામનું / જાણતા અજાણતા Self Sabotage નો શિકાર બની ગયા છો? જાણો તેના લક્ષણો

signs self sabotaging how to stop self destruction personality development

શું તમે અજાણતા તમારી જાતને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છો? આ પરિસ્થિતિ માટે અંગ્રેજીમાં એક શબ્દ છે - Self Sabotage. ઘણા લોકો આ વસ્તુનો ભોગ બને છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ