વિશ્લેષણ / હસ્તાક્ષર પરથી માણસનું વ્યક્તિત્વ નક્કી થશે, નોકરી લેતી વખતે મહત્વનું પાસુ બનશે

signature will determine the persons personality

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમારા હસ્તાક્ષરથી તમારા વ્યક્તિત્વનો પરિચય પણ થઈ શકે છે? વિશ્લેષકો માને છે કે આપણા હસ્તાક્ષર અને વ્યક્તિત્વ વચ્ચે સીધો સંબંધ છે, જે આપણા વ્યક્તિત્વની સમજ પણ આપે છે. જયપુરના 51 વર્ષીય નવીન તોશનીવાલ સદીઓ જુની હસ્તાક્ષર ટેકનિકના આધારે લોકોના વ્યક્તિત્વનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે. તેઓ આ ટેકનિકથી મેનેજમેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેશનલ્સને તેમના વ્યક્તિત્વમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ