જરૂરી વાત / હવે નહીં ચેતો તો પસ્તાશો! વધારે સમય મોબાઈલમાં જ રહેતા માતા-પિતા માટે ચેતવણી, રિસર્ચમાં થયો મોટો ખુલાસો

side effects the development of the child is affected by the use of more smartphones by the mother know more

ચાઈલ્ડ ડેવલોપમેન્ટ જર્નલમાં એક શોધ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ અભ્યાસ માતા અને બાળકોની વચ્ચેના સબંધની જાણકારી માટે કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ