કામની ટિપ્સ / જોજો, આ વસ્તુનો ઉપયોગ તમારા મોંને પહોંચાડે છે ગંભીર નુકસાન, થાય છે કેવિટીની સમસ્યા

side effects of using mouthwash

મોંને સ્વસ્થ રાખવા માટે ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમે ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન ન રાખો તો મોંમાં બેક્ટેરિયા પેદા થવા લાગે છે. જેના કારણે શ્વાસમાં દુર્ગંધની સમસ્યા પણ થાય છે. તેનાથી બચવા માટે ઘણાં લોકો માઉથવોશનો ઉપયોગ કરે છે. પણ કોઈપણ વસ્તુનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ નુકસાન કરે છે. માઉથવોશમાં આલ્કોહોલ હોવાથી તે હાનિકારક હોય છે. તે શ્વાસની દુર્ગંધને થોડાં સમય માટે દૂર કરે છે હમેશાં માટે નહીં. તેના ઉપયોગથી ઓરલ હેલ્થની કેટલીક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએમાઉથવોશનો ઉપયોગ કરવાથી થતાં નુકસાન વિશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ