નિવેદન / હિમાચલ-ગુજરાતમાં EVMને લઈને ચોંકાવનારું સત્ય, નેતાઓ દ્વારા મીડિયામાં માત્રા 'દાવા', જુઓ ECએ શું કહ્યું 

Shocking truth about EVMs in Himachal-Gujarat, quantity 'claimed' by leaders in media

ચૂંટણી પંચના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, 59,723 મતદાન મથકોમાંથી કોઈપણ પર પુનઃ મતદાન થયું નથી. ગેરવહીવટ અથવા ભીડ નિયંત્રણ અથવા કોઈપણ પ્રકારની અરાજકતાની કોઈ ઘટના જોવા મળી નથી

Loading...