સનસની / ગાંધીધામમાં રહેતી દીકરીની હત્યા, પિતાએ મરઘાની જેમ ડોક કાપી, લાશ જંગલમાં સળગાવી, કારણ શોકિંગ

shocking crime stories father murder of daughter in pali

રાજસ્થાનના પાલીમાં એક પિતાએ જંગલમાં તેની પુત્રીની હત્યા કરીને લાશ પેટ્રોલથી સળગાવી દીધી હતી. મહિલા ગુજરાતના ગાંધીધામમાં તેના પતિ સાથે રહેતી હતી અને લગ્નપ્રસંગે પિયર આવી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ