ધાર્મિક માન્યતા / શિવલિંગ પર ભૂલથી પણ અર્પણ ના કરો આ વસ્તુઓ, જુઓ કેવી રીતે કરવી જોઇએ ભગવાનની પૂજા

shivling puja do not offer these things in shivling even by mistake know the right rule

શિવજી પર જળ, દૂધ અને ધતૂરો અર્પણ કરવુ જોઈએ. પરંતુ હળદર, કંકુ અને અમુક વસ્તુઓ શિવજી પર બિલ્કુલ ના ચઢાવવી જોઈએ.

Loading...