મહારાષ્ટ્ર સંકટ / સુપ્રીમની રાહત બાદ શિંદે છાવણીનું બળ વધ્યું, હવે ગમે ત્યારે MVA સરકારમાંથી ટેકો પાછો ખેંચી શકે, રાજ્યપાલને મળશે

Shinde Camp may announce withdrawal of support from Uddhav government , preparing to meet the governor

સુપ્રીમની રાહત બાદ હવે શિવસેનાની બાગી છાવણી ગમે ત્યારે એમવીએ સરકારમાંથી ટેકો પાછો ખેંચી શકે છે અને તેને માટે તૈયારીઓ પણ શરુ થઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ