ખુલાસો / એ મારાથી માત્ર પ્રેમ ઇચ્છતી હતી અને.... સુકેશ ચંદ્રશેખરે જેલથી લખ્યો પત્ર, Jacqueline Fernandezને લઈ મોટો ઘટસ્ફોટ 

She only wanted love from me and... Sukesh Chandrasekhar wrote a letter from jail,

સુકેશ ચંદ્રશેખરે કહ્યું તે જેકલીનને જે કંઈ ગુમાવ્યું છે તે બધું આપશે અને તેને સંપૂર્ણ રીતે નિર્દોષ સાબિત કરશે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ