તમારા કામનું / આધાર નંબર ગમે તેને આપતા પહેલા આટલું જાણી લેજો, નહીંતર પસ્તાવાનો વારો આવશે

sharing your aadhaar number with anyone can be dangerous

આધાર કાર્ડનો નંબર શેર કરવો ઘણી વખત તમારા માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી દે છે. જાણો એવી બે સરળ રીત વિષે, જેનાં દ્વારા તમે તમારા આધાર નંબરને સેફ રાખી શકશો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ