શનિ ગોચર 2023 / હવે આ તારીખ સુધી શનિદેવ રહેશે અસ્ત, દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરતા કાર્ય નહીં તો...

Shani Dev will remain set till March 05, during this time such mistakes should not be done by mistake

માન્યતાઓ અનુસાર જ્યારે પણ શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તે તેના ભક્તોને ધનવાન બનાવી દે છે. પણ જ્યારે શનિદેવ ગુસ્સે થાય છે ત્યારે એમની ક્રૂર દ્રષ્ટિ મનુષ્યનો નાશ કરે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ