સત્તા પર પ્રહાર / શક્તિસિંહે રાજ્યસભામાં કહ્યું કે, સોશિયલ મીડિયાથી જૂઠ્ઠાણા ફેલાય છે અને જો સરકાર વિરુદ્ધ કંઈ બોલો તો...

Shaktisinh said in the Rajya Sabha that lies are spread through social media

રાજ્યસભામાં શક્તિસિંહ ગોહિલે કહ્યું કે, સોશિયલ મીડિયા પાવરફુલ પ્લેટફોર્મ છે. પરંતુ તેમાં ફેક એકાઉન્ટોના માધ્યમથી જુઠ્ઠાણા ફેલાવાય છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ