સ્પષ્ટતા / સેના કે પોલીસમાં 'શહીદ' કોઈ શબ્દ જ નથી, મોદી સરકારે બતાવ્યું કે દેશ માટે જીવ આપતા જવાનને શું કહી શકાય

shahid is not valid word foe soldiers who sacrifice their lives for nation

સેના બાદ હવે રક્ષા મંત્રાલયે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કાર્યવાહી દરમિયાન જીવ ગુમાવનારા જવાનો માટે શહીદ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો ખોટું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ