અંતિમ સમય / ફાંસીનો ફંદો નજીક દેખાતા દિકરાને ભેટીને ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી પડી શબનમ, કહી આ છેલ્લી વાત

Shabnam cried when he met his son

પ્રેમમાં માણસ દરેક હદ પાર કરી લે છે અને શબનમે હદ પાર કરવાની સાથે એવુ કૃત્ય કર્યુ કે હવે ફાંસીનો ફંદો તેની નજીક છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ