નિમણૂંક / ગુજરાત હાઈકોર્ટને મળ્યા 7 નવા જજ, જુઓ કોના નામોની થઈ પસંદગી

Seven new judges have been appointed in the Gujarat High Court

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કુલ 52 જજની જગ્યા સામે આ સાત જજ નવા નિમાતા હવે HCમાં કુલ 33 જજ કોર્ટના કામકાજનો કારોભાર સંભાળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ