ગંભીર સવાલ / `પ્રેરણા' સાથે પાપ આચરનારા કોણ? OASIS સંસ્થા અને ટ્રસ્ટીઓ સામે ઉઠી રહ્યા છે ગંભીર સવાલ

Serious questions are being raised against the OASIS organization and the trustees

વડોદરા સામૂહિક દુષ્કર્મ કેસ મામલે ઓએસિસ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીની સંજીવ શાહની તસ્વીર સામે આવી છે. જેઓ હજુ સુધી ગાયબ છે. જેથી સંસ્થા અને ટ્રસ્ટી સંજીવ શાહ સામે ઘણા સાવાલો ઉઠ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ