મોટું નિવેદન / પરીક્ષા કૌભાંડ મામલે યુવરાજસિંહના મોટા આક્ષેપ, કહ્યું- કૌભાંડનું એપી સેન્ટર છે આ જિલ્લો અને તાલુકો

Serious allegations were again made by Yuvraj Singh Jadeja regarding the investigation into the recruitment scam

ભરતી કૌભાંડને લઈને યુવરાજ સિંહ જાડેજા દ્વારા ફરી ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. જેમા તેમણે એવુું કહ્યું છે કે કૌભાંડનું એપી સેન્ટર અરવલ્લી જિલ્લો અને બાયડ તાલુકો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ