રાજનીતિ / દેખાડવા અને ચાવવાના જુદા: કૃષિ આંદોલનનું સમર્થન કરતી NCP - કોંગ્રેસે મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂતો સામે જ કર્યા કેસ 

Separate to show and chew: NCP-Congress supporting agri-movement cases filed against farmers in Maharashtra

એક તરફ, મહારાષ્ટ્રની મહાવિકાસઆઘાડી સરકારમાં સામેલ NCP અને કોંગ્રેસ ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન આપી રહ્યા છે, જ્યારે કે બીજી બાજુ તેમની જ સરકાર મહારાષ્ટ્રમાં માં ખેડૂતો સામે કેસ દાખલ કરી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ