ટ્રાવેલ / સિનીયર સિટીઝનને ફરી મળશે રેલ્વેના ભાડામાં છૂટ! વયમર્યાદામાં ફેરફારની તૈયારી

senior citizen concession will be given but age may be changed to 70 years

સિનિયર સિટીઝન કન્સેશન માટે ઘણી ચર્ચા વિચારણાનો થતી રહી છે ત્યારે હવે મંત્રાલયના મળેલ સમાચાર મુજબ ફરીથી વરિષ્ઠ નાગરીકોને મળશે રેલ્વેની ટીકીટમાં રાહત.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ