ફેક્ટ ચેક / 1 જૂલાઈથી વડીલો સસ્તામાં મુસાફરી કરી શકશે? આવું કોઈ કહે તો માની ન લેતા, રેલ વિભાગનો મોટો ખુલાસો

senior citizen concession on train ticket news gone viral PIB fact check said this is fake news

આજકાલ ખોટા ન્યુઝ વાયુગતિએ ફેલાય છે ત્યારે કોઈ મીડિયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે રેલ્વેમાં હવે સીનીયર સિટિઝન્સને ટીકીટ પર ડિસ્કાઉન્ટ મળશે પરંતુ આ બિલકુલ ખોટું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ