ન્યુ ઇન્ડીયા / આત્મનિર્ભર સ્મિત; જામનગરના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવકે ગાંઠિયાની લારી કરી, જુઓ કહ્યું...

Self-reliant smile; An educated unemployed youth from Jamnagar drove a gandhiya, said look ...

જામનગરના એક શિક્ષિત યુવાને બેરોજગારી સામે લડવા ગાંઠિયાની લારી કરી છે અને તે ખુબ જ મહેનત કરી સફળ બન્યો. દેશના અને રાજ્યના અનેક યુવાનો માટે નવુ ઉદાહરણ પુરુ પાડ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ