ચિંતા / કોરોનાની ભવિષ્યવાણી કરનારાએ 2021ને લઈને કહ્યું, આવી શકે છે આ એક મોટી બીમારી

Self Proclaimed Psychic Nicolas Aujula Predicts About Year 2021

2020નું વર્ષ કોરોનાના કારણે સંપૂર્ણ રીતે ખરાબ રહ્યું છે ત્યારે લોકોને આવનારા વર્ષ 2021ને લઈને અનેક આશાઓ છે. આ સાથે જ 2 વર્ષ પહેલાં કોરોનાની ભવિષ્યવાણી કરનારા મનોવૈજ્ઞાનિકે 2021ને લઈને પણ હાલમાં ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે દુનિયા આવનારા વર્ષે પિગ ફ્લૂનો સામનો કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ