બહુ કરી / લીંબુના ભાવ જુઓ ક્યારથી ઘટી શકે છે, જાણીને દાંત ખાટા થઈ જશે

See when the price of lemon can fall

આગામી સમયમાં ઉનાળાની ગરમી વધશે તેમ લીબુ ની માગ પણ વધશે જેને લઈ આગામી સમયમાં ભાવવધારો થાય તેવી શક્યતાઓ શેવાય રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ