જાહેરનામું / સુરતમાં 13 એપ્રિલ સુધી ઘરની બહાર નીકળતાં પહેલાં ચેતી જજો, કોરોના વધતા પોલીસે લીધો મોટો નિર્ણય

Section 144 was enforced by the Commissioner of Police in Surat till April 13

સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે જાહેરનામું પ્રસિદ્વ કર્યું છે. તેમજ સરઘસ કાઢવા પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરનામું 13 એપ્રિલ સુધી લાગુ રહેશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ