વાયરલ / સ્વર્ગમાંથી શોધો કે પાતાળમાંથી, કોઈપણ ભોગે ભગવાનને કોર્ટમાં હાજર કરો, નારાજ જજનાં ફરમાનથી કૌતુક

Search from heaven to hell, but bring 'God' ...! Read also why this order was given by the civil judge

અદાલતમાં જજનો આદેશ ઘણી વખત હેડલાઈન્સ બનાવી લેતા હોય છે. હાલ એક એવો જ મામલો રાજસ્થાનમાંથી આવ્યો છે જ્યાં જજે પોલીસને આદેશ આપ્યો કે આ કેસના સાક્ષીને સ્વર્ગ માંથી કે પાતાળલોક ગમે ત્યાંથી શોધીને લાવો. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ