નિવેદન / 'ચિસો પાડી પાડીને કહી રહ્યો હતો, ખરીદી લો-લઈ લો... કોઈએ ન સાંભળ્યું' : શેર માર્કેટ પર બિગ બુલ

'Screaming and saying, buy-buy ... no one heard' Big Bull on the stock market

ભારતના દિગ્ગજ રોકાણકાર રાકેશ ઝુનઝુનવાલાએ ફરિયાદ કરી છે કે, આજની તારીખમાં નાના કે મોટા રોકાણકારો કોઈનું સાંભળતા નથી. તેઓ પોતાની મરજીથી શેર બજારમાં રોકાણ કે વેપાર કરે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ