ખરેખર ? / PHOTOS: હકીકતમાં આવા દેખાય છે ઈશ્વર, અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ કરીને કર્યો મોટો દાવો 

scientists reveals mystery about face of god

શું તમે ભગવાનને જોયા છે? તમને ખબર છે ભગવાન કેવા દેખાય છે કે કોઇ વ્યક્તિ ભગવાનનો ચહેરો બનાવી શકે છે? વૈજ્ઞાનિકોએ આ રહસ્ય પરથી પરદો ઉઠાવી લીધો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ