સંશોધન / શરીરનાં આ ભાગ વિશે અત્યાર સુધી કોઈને ખબર જ નહોતી! એક્સપર્ટ્સે કરી સદીની સૌથી મોટી શોધ 

Scientists Found A New Part Of The Body, Experts Says This Is The Biggest Discovery Of The Century

એનાટોમી પાઠ્ય પુસ્તક માસસેટરના માત્ર બે સ્તરોનું વર્ણન કર્યુ છે. જોકે કેટલાક ઐતિહાસિક પુસ્તકોમાં ત્રીજા સ્તરના સંભવિત અસ્તિત્વનો પણ ઉલ્લેખ છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ