હેલ્થ / વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો: પુરુષોમાં હવે આ જીવલેણ અનુવાંશિક બીમારી ફેલાવાનો ખતરો; જાણો લક્ષણો

scientists discover a potential fatal genetic disease vexas

અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોના અભ્યાસ દરમિયાન તેમને એવી આનુવાંશિક બીમારી જાણવા મળી હતી, જેનાથી હજારો લોકો પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ