શોધ / આતંકીઓ ખબરદાર ! હવે આ નવું સેન્સર વિસ્ફોટકોને ચપટી વગાડતાં જ શોધી કાઢશે

Scientists develop portable sensor that may detect explosive in real time

વૈજ્ઞાનિકોએ એક કૉમ્પેક્ટ અને પોર્ટેબલ સેન્સર બનાવ્યું છે, જે ડીએનટી અને ટીએનટી જેવા ખતરનાક વિસ્ફોટકોને આસાનીથી શોધી શકે છે અને તેનો ઉપયોગ આતંકવાદને ખતમ કરવા તથા જાહેર સ્થળોએ નજર રાખવા માટે પણ કરી શકાય છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ