જળપ્રલય / 8 મહિના પૂર્વે વૈજ્ઞાનિકોએ ગ્લેશિયર તૂટવાને લઇને આપી હતી ચેતવણી, અને...

scientist predicted glacier outburst in uttarakhand chamoli

વૈજ્ઞાનિકોએ ઉત્તરાખંડમાં ગ્લેશિયર તૂટવાને લઇને ચેતાવણી આપી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ