પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

OMG ! / હવે કોફીનો કચરો પણ દિમાગી સારવારમાં કામ લાગશે, વૈજ્ઞાનિકો નવો જ ઉપયોગ શોધી લાવ્યા

scientist found waste of coffee detect brain waves

કૉફીની સાથે સાથે તેનો વેસ્ટ પણ માનવ શરીર માટે નીકળ્યો લાભદાયી, વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યુ અનોખુ સંશોધન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ