શિક્ષણ સમાચાર / ગુજરાતમાં શાળાઓ શરૂ કરવા વેકેશન અને કોર્ષ સહિતનો માસ્ટર પ્લાન તૈયાર

School start in Gujarat with news syllabus and vacation plan semester plan

રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે સ્કુલ કોર્સ, રજા અને વેકેશનને લઇ પ્લાન તૈયાર કરી દીધો છે. મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ સાથે જોડાયેલી ધોરણ 9થી 12ની સ્કૂલોમાં 30 ટકા સુધીના કોર્સમાં કાપ મુકાઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ